יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
דף הבית מועצת תלמידים ספריה חדר מורים יצירת קשר

להורים שלום רב,אין להתקשר לרכזת ההסעות, ענת יוסף, באשר לליקויים, שיבושים, ואיחורים של ההסעות.יש לפנות ישירות לתחבורה, במועצה:0527250703029958707 תודה