יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
דף הבית מועצת תלמידים ספריה חדר מורים יצירת קשר

מספר תלמידים והורים פנו שהמצגת לא פעלה,מצורפים קישורים חדשים,חנוכה שמח פעילות כיתות א-ג.pdf פעילות כיתות ד-ו.pdf