יום ו', טז’ בתמוז תשע”ט
דף הבית מועצת תלמידים ספריה חדר מורים יצירת קשר

לוח הצלצולים – תשע"ו ימים: א', ב', ד' (עד 14:45) 8:30 – 9:15 שיעור 1 9:15 – 10:00 שיעור 2 10:00 – 10:05 הפסקת אוכל בכיתות 10:05 – 10:30 הפסקה 10:30 – 11:15 שיעור 3 11:15 – 12:00 שיעור 4 12:00 – 12:15 הפסקה 12:15 - 13:00 שיעור 5 13:00 – 13:10 הפסקת אוכל בכיתות 13:10 – 13:25 הפסקה 13:25 – 14:10 שיעור 6 14:10 – 14:45 שיעור 7 יום ג' בלבד (עד 13:00) 8:30 – 9:15 שיעור 1 9:15 – 10:00 שיעור 2 10:00 – 10:05 הפסקת אוכל בכיתות 10:05 – 10:30 הפסקה 10:30 – 11:15 שיעור 3 11:15 – 12:00 שיעור 4 12:00 – 12:15 הפסקה 12:15 - 13:00 שיעור 5 יום ה' בלבד (עד 13:50) 8:30 – 9:15 שיעור 1 9:15 – 10:00 שיעור 2 10:00 – 10:05 הפסקת אוכל בכיתות 10:05 – 10:30 הפסקה 10:30 – 11:15 שיעור 3 11:15 – 12:00 שיעור 4 12:00 – 12:20 הפסקה 12:20 – 13:05 שיעור 5 13:05 – 13:45 שיעור 6