יום ד', טו’ באדר א' תשע”ט
דף הבית מועצת תלמידים ספריה חדר מורים יצירת קשר

על עמותת ההורים: עין – הרים - העמותה לקידום החינוך והספורט בהרי יהודה ע.ר. 580131753 בי”ס עין כרם ד.נ. הרי יהודה 90872 1.מטרתה העיקרית של העמותה היא לאפשר לבי”ס עין-הרים ולבי”ס עין-כרם להעסיק עובדים, לקדם תוכניות ופעילויות חינוכיות בתחום הפדגוגי ובתחום הספורט ולבצע התשלומים עבור רכישות הנקבעות ע”י הנהלות בתיה”ס וההנהגות ההוריות. בנוסף מסייעת העמותה למתי”א איתן (מסגרת תמיכה בתלמידים בחינוך הרגיל הזקוקים לסיוע) לקיים השתלמויות מורים לקידום מיומנותם. 2.בחירת התוכניות המופעלות ומיון העובדים, מורים ו/או מדריכים לביצוע התוכניות נעשים ע”י הנהלות בתי הספר. תפקידה של העמותה לוודא שהתוכניות אכן תואמות את מטרות העמותה, לבנות את התקציב המיועד לתוכניות ולהקפיד על ביצוע מדויק ותואם את התקציב המתוכנן. 3.המקורות הכספיים של העמותה: 1.מועצה אזורית מטה יהודה – במועצה מנוהל חו”ז של העמותה המזוכה בהתאם להוראות הנהלות בתי הספר, עפ”י צרכיהם למימון תוכניותיהם באמצעות העמותה. 2.תשלומי הורים: בי”ס עין הרים – תשלום שהוגדר ע”י ההנהגה ההורית של בי”ס עין-הרים ומשמש לשיפור הסביבה הלימודית של התלמידים ורווחתם., בי”ס עין כרם – כל תשלומי ההורים למימון כלל הפעילות בביה”ס ותשלומים ייחודיים לחוגי בחירה ותוכניות ייחודיות. 3.מורות ומדריכות המשתייכות למתי”א אית”ן. 4.מקורות נוספים בהתאם לתוכניות ייחודיות: האגף לחינוך התיישבותי, מרמנ”ת, האגודה לקידום החינוך ועוד. 5.העמותה קיבלה בעבר ומסוגלת לקבל תרומות ייעודיות לבתי הספר. 4.כל מסגרת המקבלת שירותים מן העמותה משלמת תקורה (עפ”י ערכים שונים, נמוכים, שקבעה העמותה), בהתאם לפעולה – משכורות, חשבוניות, ניהול תקציב וכו’. 5. העמותה הוקמה בשנת 1989 ע”י וועד ההורים של בי”ס עין הרים אך החלה את פעילויותיה הממשיות רק בשנת 1995. בשנת 2007 הצטרפו גם הורי בי”ס עין-כרם לעמותה. מטרת הקמתה הייתה לאפשר העסקת מורים, במסגרת התל”ן בביה”ס, פעילותה נתרחבה הן בשל פנייתה של המועצה האזורית להרחבת פעילותה והן עפ”י ההחלטות של הנהלות בתי הספר וועדי ההורים ופנייתן לחברי העמותה. 6.כל הורה שילדיו לומדים בבי”ס עי-הרים, ו/או עין כרם יכול, עפ”י רצונו,להיות חבר בעמותה, עליו להגיש בקשתו ע”ג מסמך של העמותה שהוכן לכך. האסיפה הכללית דנה ומאשרת את הצטרפות החברים. הורה המעוניין במידע נוסף יכול לפנות בשאלות לנציגי הנהגת ההורים מכיתתו. טופס הצטרפות לעמותה נמצא גם הוא באתר.