<![CDATA[בי''ס עין הרים]]>Tue, 15 Aug 2017 22:45:42 +0300Tue, 15 Aug 2017 22:45:42 +0300http://www.einharim.jedu.org.il/1800<![CDATA[עדכון שעות חלוקת ספרי לימוד בפרויקט השאלת ספרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1914369AR_1914369Tue, 15 Aug 2017 21:38:35 +0300<![CDATA[חלוקת כיתות ה תשעח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1914212AR_1914212Tue, 15 Aug 2017 10:03:43 +0300<![CDATA[חלוקת כיתות ד תשעח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1914211AR_1914211Tue, 15 Aug 2017 10:02:29 +0300<![CDATA[חלוקת כיתות א תשעח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1914210AR_1914210Tue, 15 Aug 2017 10:01:30 +0300<![CDATA[הודעה להורי כיתות ו שאינם משתתפים בפרויקט השאלת ספרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1914194AR_1914194Tue, 15 Aug 2017 08:09:32 +0300<![CDATA[חלוקת ספרי לימוד]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912553AR_1912553Thu, 03 Aug 2017 19:29:13 +0300<![CDATA[תאריכי חלוקת ספרי לימוד למשתתפים בפרויקט השאלת הספרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912552AR_1912552Thu, 03 Aug 2017 19:23:42 +0300<![CDATA[הודעה חשובה להורים שלא משתתפים בפרויקט השאלת הספרים בבית הספר- כיתה ג]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912551AR_1912551Thu, 03 Aug 2017 19:21:58 +0300<![CDATA[הודעה חשובה להורים שלא משתתפים בפרויקט השאלת הספרים בבית הספר- כיתה ה ]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1912550AR_1912550Thu, 03 Aug 2017 19:20:30 +0300<![CDATA[שינוי בספרי מורשת לכיתות ג' וכיתות ה']]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910450AR_1910450Thu, 20 Jul 2017 01:15:04 +0300<![CDATA[למען הסר ספק- ביום רביעי בבוקר קייטנה כרגיל. בערב מפגש הורים וילדים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910326AR_1910326Wed, 19 Jul 2017 00:13:20 +0300<![CDATA[תמונות מהימים האחרונים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910315AR_1910315Tue, 18 Jul 2017 21:50:58 +0300<![CDATA[מפגש הורים וילדים מחר יום רביעי ה19/7]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1910314AR_1910314Tue, 18 Jul 2017 21:40:24 +0300<![CDATA[לא לשכוח ליום רביעי להוריד עגילים ולא לשלוח שום דברי ערך!!!!]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1909814AR_1909814Sun, 16 Jul 2017 01:08:10 +0300<![CDATA[לא להאמין! שבוע אחרון לקייטנה בעין הרים - מספר הודעות לשבוע הקרוב]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1909813AR_1909813Sun, 16 Jul 2017 00:54:42 +0300<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1909432AR_1909432Thu, 13 Jul 2017 00:21:03 +0300<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1908716AR_1908716Mon, 10 Jul 2017 00:16:29 +0300<![CDATA[יום ראשון שבוע שני]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1908714AR_1908714Mon, 10 Jul 2017 00:15:34 +0300<![CDATA[חוגי יום שישי- תשעח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1908241AR_1908241Fri, 07 Jul 2017 11:33:57 +0300<![CDATA[אתרי הכיתות עלו כיתה...]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1908240AR_1908240Fri, 07 Jul 2017 11:19:20 +0300<![CDATA[רשימת ספרי לימוד- תשע"ח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1908238AR_1908238Fri, 07 Jul 2017 11:17:22 +0300<![CDATA[יום רביעי 5-7-17]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1908042AR_1908042Thu, 06 Jul 2017 00:48:41 +0300<![CDATA[יום שלישי ה4-7-17]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1907693AR_1907693Wed, 05 Jul 2017 01:10:47 +0300<![CDATA[עדכונים ליום רביעי]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1907668AR_1907668Tue, 04 Jul 2017 19:07:30 +0300<![CDATA[יום שני 3.7.17]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1907399AR_1907399Mon, 03 Jul 2017 23:15:30 +0300<![CDATA[כך התחלנו...]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1907310AR_1907310Mon, 03 Jul 2017 16:55:51 +0300<![CDATA[יום ראשון בקייטנה והודעות חשובות]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1907106AR_1907106Sun, 02 Jul 2017 21:08:57 +0300<![CDATA[מחר מתחילים- עידכונים וארוחת בוקר]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1906820AR_1906820Sat, 01 Jul 2017 20:55:33 +0300<![CDATA[טופס בריאות]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1906530AR_1906530Thu, 29 Jun 2017 21:45:16 +0300<![CDATA[חופש גדול]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1906526AR_1906526Thu, 29 Jun 2017 21:06:55 +0300<![CDATA[רשימת ישובים ושעות להסעות מעודכנת להיום 28/6/17]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905922AR_1905922Wed, 28 Jun 2017 01:34:44 +0300<![CDATA[מידע לגבי הקיטנה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905895AR_1905895Tue, 27 Jun 2017 21:25:59 +0300<![CDATA[מכתב הבהרה לנושא הקייטנה וחלוקה לקבוצות]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905644AR_1905644Mon, 26 Jun 2017 23:41:20 +0300<![CDATA[קורסים אינטרנטים חינמיים בחופשת הקיץ לתלמידי כיתות ד-ו]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905331AR_1905331Sun, 25 Jun 2017 21:42:03 +0300<![CDATA[גם בקיץ הורים וילדים מדברים על גלישה בטוחה ופנייה לעזרה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905329AR_1905329Sun, 25 Jun 2017 21:39:55 +0300<![CDATA[הודעה בדבר סיום הלימודים ביום האחרון של שנת הלימודים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905326AR_1905326Sun, 25 Jun 2017 21:16:47 +0300<![CDATA[תקנון קיץ לילדי הקייטנה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1904981AR_1904981Sat, 24 Jun 2017 23:40:21 +0300<![CDATA[תכנית לבית הספר של החופש הגדול]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1904978AR_1904978Sat, 24 Jun 2017 23:30:10 +0300<![CDATA[רשימת ספרי קריאה מומלצים לקיץ]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1904143AR_1904143Thu, 22 Jun 2017 08:14:09 +0300<![CDATA[קורסי קיץ דיגיטליים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1902845AR_1902845Sun, 18 Jun 2017 11:38:28 +0300<![CDATA[תזכורת אחרונה הצטרפות לפרויקט השאלת ספרי לימוד בתשע"ח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1901387AR_1901387Tue, 13 Jun 2017 21:24:39 +0300<![CDATA[פעילויות חודש אייר בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900714AR_1900714Mon, 12 Jun 2017 11:35:15 +0300<![CDATA[רכישת ספרים לספריה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900688AR_1900688Mon, 12 Jun 2017 11:09:22 +0300<![CDATA[מכתב מהנהלת בית הספר בנוגע לערבוב הכתות בשנה"ל תשע"ח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1899726AR_1899726Fri, 09 Jun 2017 14:08:57 +0300<![CDATA[שבוע הספר העברי]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1899080AR_1899080Wed, 07 Jun 2017 22:43:50 +0300<![CDATA[הזמנה למופע סיום שנה בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1898654AR_1898654Tue, 06 Jun 2017 22:58:48 +0300<![CDATA[מפגש הורים וילדים מצוינות 2000]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1898122AR_1898122Mon, 05 Jun 2017 17:55:03 +0300<![CDATA[תחרות משחקים מקוונים בנושא ירושלים- כיתות ה-ו]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1896597AR_1896597Fri, 02 Jun 2017 17:39:59 +0300<![CDATA[הודעה מיהודה- חוגים מתקיימים מחר כרגיל. ילדי להקת המחול מחר לא יתקיימו חזרות]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1896221AR_1896221Thu, 01 Jun 2017 20:40:06 +0300