<![CDATA[בי''ס עין הרים]]>Tue, 27 Jun 2017 02:35:23 +0300Tue, 27 Jun 2017 02:35:23 +0300http://www.einharim.jedu.org.il/1800<![CDATA[מכתב הבהרה לנושא הקייטנה וחלוקה לקבוצות]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905644AR_1905644Mon, 26 Jun 2017 23:41:20 +0300<![CDATA[קורסים אינטרנטים חינמיים בחופשת הקיץ לתלמידי כיתות ד-ו]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905331AR_1905331Sun, 25 Jun 2017 21:42:03 +0300<![CDATA[גם בקיץ הורים וילדים מדברים על גלישה בטוחה ופנייה לעזרה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905329AR_1905329Sun, 25 Jun 2017 21:39:55 +0300<![CDATA[הודעה בדבר סיום הלימודים ביום האחרון של שנת הלימודים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1905326AR_1905326Sun, 25 Jun 2017 21:16:47 +0300<![CDATA[רשימת ספרי קריאה מומלצים לקיץ]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1904143AR_1904143Thu, 22 Jun 2017 08:14:09 +0300<![CDATA[קורסי קיץ דיגיטליים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1902845AR_1902845Sun, 18 Jun 2017 11:38:28 +0300<![CDATA[תזכורת אחרונה הצטרפות לפרויקט השאלת ספרי לימוד בתשע"ח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1901387AR_1901387Tue, 13 Jun 2017 21:24:39 +0300<![CDATA[פעילויות חודש אייר בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900714AR_1900714Mon, 12 Jun 2017 11:35:15 +0300<![CDATA[רכישת ספרים לספריה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1900688AR_1900688Mon, 12 Jun 2017 11:09:22 +0300<![CDATA[מכתב מהנהלת בית הספר בנוגע לערבוב הכתות בשנה"ל תשע"ח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1899726AR_1899726Fri, 09 Jun 2017 14:08:57 +0300<![CDATA[שבוע הספר העברי]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1899080AR_1899080Wed, 07 Jun 2017 22:43:50 +0300<![CDATA[הזמנה למופע סיום שנה בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1898654AR_1898654Tue, 06 Jun 2017 22:58:48 +0300<![CDATA[מפגש הורים וילדים מצוינות 2000]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1898122AR_1898122Mon, 05 Jun 2017 17:55:03 +0300<![CDATA[תחרות משחקים מקוונים בנושא ירושלים- כיתות ה-ו]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1896597AR_1896597Fri, 02 Jun 2017 17:39:59 +0300<![CDATA[הודעה מיהודה- חוגים מתקיימים מחר כרגיל. ילדי להקת המחול מחר לא יתקיימו חזרות]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1896221AR_1896221Thu, 01 Jun 2017 20:40:06 +0300<![CDATA[חגיגת שבועות בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1893603AR_1893603Thu, 25 May 2017 23:03:51 +0300<![CDATA[הודעה מיהודה- מחר לא יתקיים חוג אילוף כלבים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1893552AR_1893552Thu, 25 May 2017 20:19:13 +0300<![CDATA[קיטנת הקיץ בעין הרים- הודעה להורים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1891229AR_1891229Sun, 21 May 2017 15:51:09 +0300<![CDATA[הזמנה למפגש הורים לקראת שנת הלימודים הבאה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1887465AR_1887465Sat, 13 May 2017 21:53:28 +0300<![CDATA[הזמנה למפגש הורים לקראת שנה הבאה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1887463AR_1887463Sat, 13 May 2017 21:48:28 +0300<![CDATA[הזמנה להפנינג בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1885479AR_1885479Tue, 09 May 2017 22:16:35 +0300<![CDATA[חשוב! השאלת ספרים- תשע"ח בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1884900AR_1884900Mon, 08 May 2017 21:47:48 +0300<![CDATA[הפנינג עין הרים 16/5/17 החל מהשעה 16:30]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1882373AR_1882373Thu, 04 May 2017 16:35:37 +0300<![CDATA[שוק קח ותן של ספרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1881803AR_1881803Wed, 03 May 2017 22:30:52 +0300<![CDATA[חודש ניסן בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1879718AR_1879718Sun, 30 Apr 2017 10:48:16 +0300<![CDATA[מפגש תלמידים העולים לכיתה א]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1873944AR_1873944Thu, 20 Apr 2017 17:39:53 +0300<![CDATA[יום הזיכרון לשואה ולגבורה- מכתב להורים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1873941AR_1873941Thu, 20 Apr 2017 17:31:54 +0300<![CDATA[פעילויות חודש אדר]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1867583AR_1867583Tue, 28 Mar 2017 17:52:40 +0300<![CDATA[פוסט שכתב הסופר אלדד אילני בעקבות מפגש עם תלמידי ג-ד]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1855721AR_1855721Wed, 08 Mar 2017 22:48:39 +0200<![CDATA[מכתב מועד ההורים הבית ספרי]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1855587AR_1855587Wed, 08 Mar 2017 17:46:49 +0200<![CDATA[תזכורת מהנהגת ההורים- יום שישי יום המעשים הטובים בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1854990AR_1854990Tue, 07 Mar 2017 22:31:43 +0200<![CDATA[פעילויות חודש שבט בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1848036AR_1848036Mon, 27 Feb 2017 18:02:58 +0200<![CDATA[מכתב בנושא הסעות]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1845215AR_1845215Thu, 23 Feb 2017 15:58:01 +0200<![CDATA[הזמנה להורי כיתה א- תשעח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1841025AR_1841025Sun, 19 Feb 2017 11:37:19 +0200<![CDATA[מכתב ממנהלת בית הספר לסיומה של מחצית]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1830484AR_1830484Sat, 11 Feb 2017 23:08:36 +0200<![CDATA[פעילויות חודש טבת בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1824080AR_1824080Tue, 07 Feb 2017 22:04:36 +0200<![CDATA[משלוחי מנות- קניה מרוכזת לילדי עין הרים- למי שלא נפתח הקובץ- קובץ פתוח]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1822436AR_1822436Mon, 06 Feb 2017 20:05:29 +0200<![CDATA[שבוע גלישה בטוחה בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1822367AR_1822367Mon, 06 Feb 2017 19:25:09 +0200<![CDATA[שבוע גלישה בטוחה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1822366AR_1822366Mon, 06 Feb 2017 19:25:01 +0200<![CDATA[בריאות השן- הודעה להורים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1810262AR_1810262Sat, 28 Jan 2017 19:06:16 +0200<![CDATA[מיצגים שהכינו תלמידי כיתות א-ב למפגש עם הסופר רוני חפר]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1788673AR_1788673Mon, 02 Jan 2017 20:22:27 +0200<![CDATA[דיון ציבורי 2- תחושת המוגנות של תלמידים בבית הספר]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1787587AR_1787587Sun, 01 Jan 2017 17:42:39 +0200<![CDATA[כותרת הכתבה]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1787534AR_1787534Sun, 01 Jan 2017 16:52:11 +0200<![CDATA[חודש כסלו- פעילויות בבית הספר]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1786410AR_1786410Thu, 29 Dec 2016 11:02:53 +0200<![CDATA[מצעד הספרים תשעז יוצא לדרך]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1785250AR_1785250Mon, 26 Dec 2016 14:28:04 +0200<![CDATA[הודעות ממנהלת בית הספר]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1781540AR_1781540Wed, 21 Dec 2016 15:40:55 +0200<![CDATA[חודש חשוון בעין הרים]]>http://www.einharim.jedu.org.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1768674AR_1768674Wed, 07 Dec 2016 21:45:02 +0200